Kvalitet

123

Farmfood er godkendt af fødevareregionen efter biproduktforordningen 1069/2009. Farmfood har et egenkontrolprogram, der er opbygget efter HACCP princippet, hvor de kritiske styringspunkter for de forskellige arbejdsgange fastlægges. Der er etableret et overvågningssystem, der sikrer at de kritiske grænseværdier overholdes. Der er fuld sporbarhed og dokumentation for samtlige produktgrupper.

Farmfoods laboratorium udtager løbende prøver af færdigvarerne, som analyseres såvel kemisk som bakteriologisk.

 


FarmFood A/S • Havnevej 73 • DK - 9670 Løgstør • Tlf. +45 98 67 15 05 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.