Profil

Om Farmfood A/S

Farmfood A/S er ligeligt ejet af BHJ A/S samt de store kyllingeslagterier i Skandinavien, HKScan og Danpo (en del af Scandi Standard).

Virksomheden har siden 2003 sørget for, at biprodukter fra kyllingeindustrien, som ikke kan anvendes til menneskeføde, udnyttes på den bedst mulige måde.

Gennem en skånsom og kontrolleret proces omdannes biprodukterne til bæredygtige ingredienser til foder-industrien.

Hvert år forædles ca. 160.000 ton biprodukter fra Danmark, Norge og Sverige på Farmfoods moderne fabrikker i Løgstør.

Langt størstedelen af biprodukterne laves om til proteinpulver og fedt. Disse produkter bruges som ingredienser i fremstillingen af foder til aqua-industrien, hunde- og kattemad samt til produktion af biodiesel.

Den del af råvarerne (kategori 2) som ikke må anvendes til foder højtryksteriliseres og fedtet udvindes. Fedtet bruges til biodiesel, og restproduktet anvendes til pelsdyr-foder eller produktion af bæredygtig energi i form af biogas.

For yderligere information kontakt Adm. Direktør Jan Nakel Fredsgaard på telefon +45 98 67 15 05 eller email: jf@farmfood.dk