Profil

Om Farmfood A/S

Farmfood A/S er ligeligt ejet af HKScan, BHJ og Scandic Standard.

Virksomheden har siden 2003 sørget for, at biprodukter fra kyllingeindustrien, som ikke kan anvendes til menneskeføde, udnyttes på den bedst mulige måde.

Hvert år forædles ca. 160.000 ton biprodukter fra Danmark, Norge og Sverige på Farmfoods moderne fabrik i Løgstør.

Gennem en skånsom og kontrolleret proces omdannes biprodukterne til proteinpulver og fedt. Disse bæredygtige produkter anvendes som ingredienser i fremstillingen af foder, petfood, aquafeed samt til produktion af biodiesel

Den del af råvarerne (kategori 2) som ikke må anvendes til foder højtryksteriliseres og fedtet udvindes. Fedtet bruges til biodiesel, og restproduktet anvendes til produktion af bæredygtig energi i form af biogas.

Skriv til os Ring os op